طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید کود کمپوست کارخانه بازیافت زباله شهرستان فلاورجان

کارفرما :                               شرکت بازیافت و مدیریت پسماند شهرستان فلاورجان

ظرفیت  :                              روزانه 120 تن کود کمپوست

شروع بهره برداری :                 آذر ماه 1398